Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz
binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

Hieronder kunt een kopie downloaden van het kwaliteitsstatuut.