Our Applications Cover Diverse Corporate Markets


Psychologenpraktijk
van den Bekerom

praktijk voor klinische psychologie

De Praktijk

De praktijk is gevestigd in Arcen. Binnen de praktijk wordt hulp geboden aan personen van 18 jaar en ouder
zowel binnen de Generalistische Basis GGZ (BGGZ) als de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ).

U kunt terecht voor een breed scala aan klachten op emotioneel en psychosociaal gebied. De hulp is vooral gericht op complexe problematiek, waarvoor gespecialiseerde langdurige hulp geboden wordt. Is er sprake van duidelijke, niet al te zware problematiek,
dan kan ook kortdurende hulp geboden worden

Naast de hieronder omschreven problemen kunt u ook terecht voor emotionele en psychische problemen die minder duidelijk zijn en betrekking hebben op meer levensgebieden. Ik kan uw behandeling doen in het Nederlands, Duits, Engels of Limburgs dialect.

Psychische klachten
zoals o.a. depressieve klachten, angst- en paniek, piekeren, stress
Verwerkingsproblematiek
zoals o.a. traumatische ervaringen, rouw en verlies
Spanningsklachten
zoals o.a. ervaren stress, hyperventilatie
Klachten van lichamelijke aard
zoals o.a. omgaan met (chronische) ziekte of de gevolgen er van (bijv. kanker, hartklachten, longklachten, diabetes, verminking) buikpijn, hoofdpijn, omgaan met (chronische) pijn, lichamelijk klachten, die medisch niet verklaard kunnen worden, (chronische) vermoeidheid, benauwdheid, slaapproblemen, eetproblematiek
Identiteitsproblemen
Problemen op het werk
Problemen binnen de persoonlijkheidsstructuur
Seksuele problemen
Opvoedingsproblemen

.

U kunt niet bij ons terecht voor:
Het is ook goed om te weten voor welke klachten u niet bij ons terecht kunt. U kunt dan denken aan ernstige verslavingsproblematiek, ernstige persoonlijkheidsproblematiek, schizofrenie, psychoses of ernstige suïcidaliteit, waarbij intensieve zorg nodig is.
In dat geval zal ik u doorverwijzen naar een hierin gespecialiseerde GGZ-instelling.

Even voorstellen

Mijn naam is Frans van den Bekerom. Ik ben zowel orthopedagoog als klinisch psycholoog. Ik heb vele jaren ervaring met diagnostiek en behandeling van zowel kinderen (met hun ouders) als volwassenen en ouderen. In het begin in het onderwijs, maar na een aantal jaren vooral in ziekenhuizen, waar ik te maken heb met een breed palet aan emotionele, psychosociale en relationele problemen.

Om die reden heb ik, naast de meer voorkomende psychische problematiek, ook veel ervaring in psychische en emotionele problemen, die te maken hebben met lichamelijke aandoeningen en/of ziek-zijn.

Ik ben geregistreerd Cognitief gedragstherapeut, EMDR-therapeut, Schema-therapeut en Mindfulness-trainer.

Ik werk samen met andere psychologen aangesloten bij
Psygroep Noordelijke Maasvallei en SPIN (Samenwerkende Psychologen Noord-Limburg).

Indien nodig werk ik, met toestemming van de cliënt, samen met verwijzende (huis)artsen, POH GGZ, maatschappelijk werkenden, sociale zorgteams en paramedici (bijvoorbeeld fysiotherapeuten, ergotherapeuten). Samenwerking kan plaats vinden in de vorm van onderling overleg of door middel van afstemming van de verschillende behandelaspecten door de diverse zorgverleners.

Frans van den Bekerom
Frans van den BekeromKlinisch Psycholoog

Registratie en Lidmaatschappen

Klinisch Psycholoog (BIG)
Gezondheidspsycholoog (BIG)
BIG inschrijfnummer GZ en KP: 49049178925
Psycholoog NIP
Orthopedagoog NVO
Kinder- en Jeugdpsycholoog Specialist NIP
Orthopedagoog Generalist
Geregistreerd Cognitief Gedragstherapeut (VGZt)
Lid Landelijke Vereniging van Medisch Psychologen (LVMP)
Lid Nederlandse Vereniging voor EMDR
Lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Lid van de Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen en Onderwijskundigen (NVO)
Gecertificeerd Mindfullness Trainer

 

 

WACHTTIJDEN

In verband met afbouw van de praktijk  …

… is er op dit moment een aanmeldstop.

 

De wachttijd is niet afhankelijk van waar u als patiënt verzekerd bent. Tevens is er met betrekking tot de wachttijd geen verschil tussen de hoofddiagnose groepen (de klacht, waarvoor u zich aanmeldt).

“Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”

ZORGKAART NEDERLAND

Cliëntervaringen

Cliëntervaringen met betrekking tot Psychologenpraktijk van den Bekerom
kunt u vinden op: zorgkaartnederland.nl

De cliëntervaringen worden structureel gemeten
met behulp van de CQI (Consumer Quality Index), gemeten over de laatste 12 maanden.

Alle cliënten wordt gevraagd om feedback op de behandeling te geven middels vragenlijsten in de eHealth module van Embloom (voorheen Telepsy).
Het betreft de `Consumer Quality Index` ambulante volwassenenzorg (CQI-GGZ-VZ-amb). De data van alle afgeronde testen zijn verwerkt in het gemiddelde cijfer. Standaard wordt deze CQI test afgenomen bij afronding.

De CQI meet de volgende aspecten: bejegening, bereikbaarheid behandelaar, samen beslissen, mogelijkheid betrekken familie of naasten, uitvoering behandeling, informatie over vragenlijsten, rapportcijfer en gezondheid.

De resultaten gebruik ik om mijn manier van werken te optimaliseren.

Gemiddelde cijfer op basis van 7 metingen
(van 01-01-2023 t/m 31-12-2023):
De volgende onderdelen worden gemeten in de CQI:

Bejegening (1-5): 5.00
Bereikbaarheid behandelaar (1-5): 5.00
Informatie behandeling (1-5): 4.76
Informatie cliëntenorganisatie / zelfhulpgroepen
(1-5): 4.00
Samen beslissen (1-5): 5.00
Mogelijkheid betrekken familie of naasten (1-5): 4.57
Uitvoering behandeling (1-5): 4.93
Informatie over vragenlijsten (1-5): 5.00
Informatie over medicatie (1-5): 5.00

Rapportcijfer 9.14