VERWIJZING

” u heeft een verwijzing nodig van uw huisarts “

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. U dient deze verwijzing mee te nemen naar het eerste gesprek samen met uw zorgpas. Uw huisarts dient u te verwijzen naar hulp binnen de SGGZ (specialistische GGZ). De psycholoog declareert rechtstreeks bij uw ziektekostenverzekeraar. Hiervoor heb ik wat gegevens van u nodig. Daarom is het belangrijk om bij het eerste gesprek uw zorgpas mee te nemen Per 2009 zijn wij van overheidswege ook verplicht om alle patiënten zich te laten identificeren. Ik vraag u daarom bij het eerste bezoek een geldig legitimatie bewijs te tonen.

Tarieven, vergoeding en eigen risico

De psychologische zorg binnen de praktijk valt hoofdzakelijk binnen de Specialistische GGZ. Vanuit de basisverzekering heeft u recht op vergoeding van deze zorg met uitzondering van uw wettelijk eigen risico (voor zover dat nog niet elders in de zorg is gebruikt). Het eigen risico wordt aan het eind van de behandeling of tussentijds na een jaar door uw zorgverzekeraar geïnd.

Al onze interventies worden vergoed door de zorgverzekeraar.

De praktijk heeft contracten afgesloten met alle grote zorgverzekeraars binnen de regio. Dit betreft de labels VGZ, Achmea, Multizorg, CZ/Delta Loyd/Ohra, Menzis en DSW (en alle dochterondernemingen). De kosten van uw psychologische behandeling worden door ons rechtstreeks bij de betreffende zorgverzekeraar gedeclareerd. Staat uw zorgverzekeraar hierboven niet vermeld, informeer dan of uw zorgverzekeraar binnen één van bovengenoemde labels valt. Mocht er geen contract zijn afgesloten met uw zorgverzekeraar, dan  betekent dit dat u zelf de nota ontvangt en deze dient te voldoen aan de praktijk waarna u de nota bij uw verzekeraar kan indienen. Hebt u een restitutiepolis dan krijgt u vrijwel altijd 100% van de kosten terug. Hebt u een naturapolis dan heeft u ook recht op vergoeding. Deze vergoeding bedraagt vrijwel altijd 50% tot 80% van de kosten. Wanneer u aanvullend verzekerd bent, komt u wellicht in aanmerking voor een ruimere vergoeding. Raadpleeg uw polis of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding is wel een kopie van uw identiteitsbewijs en een verwijzing van uw huisarts (of andere behandelaar die de zorgverzekeraar daarvoor gemachtigd heeft) nodig. De verzekeraar stelt de volgende eisen aan een verwijsbrief: NAW gegevens en de AGB code van de verwijzer, uw eigen NAW gegevens en uw geboortedatum, de datum van verwijzing moet voor de datum van de eerste afspraak liggen, uitspraak van een vermoeden van een DSM-diagnose; klachtenbeeld, reden van verwijzing, relevante voorgeschiedenis en dat het een verwijzing naar SGGZ betreft.

Het kan soms voorkomen dat na het intakegesprek blijkt dat er sprake is van een minder complex probleem dan uw huisarts heeft ingeschat. Op dat moment heeft u voldoende aan een traject binnen de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). Daarbinnen zijn wij vanaf 2014 door de zorgverzekeraar verplicht om met vier zorgtrajecten (kort, middel, intensief en transitie) te werken. Deze vier trajecten vormen samen de Generalistische Basis GGZ. Afhankelijk van de zorgzwaarte, zorgvraag en de daarbij behorende tijd wordt één van de volgende vier prestaties bij u in rekening gebracht:

Tarieven verzekeraars

Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 100 % van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de GBGGZ.

Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 100 % van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de SGGZ.

Tarief Overig (zorg)product
Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZa
is €98,00 per sessie. Het tarief in mijn praktijk is 100 % van dit maximumtarief.

Tarieven zelfbetalers

Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is  100 % van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de GBGGZ.
Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is  100 % van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de SGGZ.

Indien na de intake wordt besloten om geen behandeling te starten, wordt (vanuit wettelijke verplichting) het type Transitie prestatie verrekend.

Als u niet in aanmerking komt of wenst te komen voor de vergoeding van de zorgverzekeraar bedraagt een consult prijs €159,-.
Bij Specialistische psychotherapie moet de behandelaar-psychotherapeut de hoofddiagnose kenbaar maken aan de zorgverzekeraar, alhoewel er soms een mogelijkheid bestaat om uw toestemming daartoe te weigeren.

Vergoeding via werkgever of uitkeringsinstantie

In sommige gevallen is de werkgever of de uitkeringsinstantie bereid om de behandeling (gedeeltelijk) te betalen. Met uw toestemming zal ik dan een offerte voor behandeling verzenden aan degene die de behandeling wil gaan vergoeden. Daarin staat dan een schatting van de duur van de behandeling en de kosten die daarmee gemoeid zijn.

Niet verschijnen of te laat afmelden 

Wanneer u uw afspraak niet kunt nakomen, laat dit dan zo spoedig mogelijk weten, uiterlijk 24 uur vóór de afspraak.
Dit kunt u zowel telefonisch (voicemail), via de e-mail of via Whatsapp doen.

Met ingang van 1 januari 2012 moet u sessies waarop u niet verschijnt en waarvoor u niet op tijd heeft afgezegd (korter dan 24 uur voor de afspraak) zelf betalen. We noemen dit een ‘No Show’. De zorgverzekeraar vergoedt geen ‘No Show’ meer. Wanneer u binnen 24 uur afzegt óf niet verschijnt zonder bericht krijgt u rechtstreeks van ons een rekening van €49,- per gemiste afspraak.

Algemene Betalings- en Leveringsvoorwaarden

Op alle leveringen, betalingen en transacties zijn  de Algemene Betalings- en Leveringsvoorwaarden van toepassing,
zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Venlo .